Telefon   +48 503 136 690

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór inwestorski nad budową instalacji wodociągowych

Świadczymy usługi nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji wodociągowych oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych, w przypadku gdy średnica rurociągów wynosi 200 mm lub więcej oraz na indywidualne życzenie inwestora, dla którego priorytetem jest najwyższa jakość zrealizowanych prac. 

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, określającego prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane.), zajmujemy się:

  • reprezentowaniem inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzaniem jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi,
  • sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywaniem i udziałem w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniem ich do użytkowania,
  • potwierdzaniem faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowaniem rozliczeń budowy.

 

instalacja kanalizacyjna

 

Nadzór inwestorski nad budową instalacji kanalizacyjnych

Sprawujemy również nadzór inwestorski nad budową instalacji kanalizacyjnych. Zgodnie z prawem, nadzór kanalizacyjny należy powołać w przypadku rurociągów o średnicy 400 mm i większej. Inwestorzy chętnie podejmują z nami współpracę także w przypadku rurociągów o mniejszej średnicy, aby zapewnić trwałość i bezawaryjność instalacji na wiele lat.